Γενική Συνέλευση και Εκλογές για τον Αστέρα Βαλύρας την Κυριακή 21 Ιουνίου

Τo Δ.Σ. του Αστέρα Βαλύρας καλεί σε Τακτική Γ.Σ όλα τα μέλη του για Εκλογές την Κυριακή 21 Ιουνίου 2020 στην αίθουσα του πρώην Δημαρχείου Βαλύρας, η διαδικασία θα ξεκινήσει στις 19:00 και θα τελειώσει στις 21:00. Ο πρόεδρος και Continue reading Γενική Συνέλευση και Εκλογές για τον Αστέρα Βαλύρας την Κυριακή 21 Ιουνίου